Alarmujące statystyki onkologiczne to stale narastający problemem zdrowotny naszego społeczeństwa. Mimo prowadzonej prewencji oraz postępu wiedzy medycznej z dekady na dekadę rośnie zachorowalność i umieralność z powodu nowotworów złośliwych na całym świecie. W wielu krajach, w tym przede wszystkim w Polsce, dzieje się tak z powodu bagatelizowania zagrożenia chorobami onkologicznymi i niskiej frekwencji podczas badań profilaktycznych.

Z badań przeprowadzonych przez CBOS w czerwcu 2007 r. wynika, że młodzież ma świadomość przyczyn wywołujących choroby nowotworowe i wiedzę na temat sposobów zapobiegania tym chorobom. Ponad połowa młodych ludzi uważa, że mogłaby mieć wpływ na swoich bliskich, by skłonić ich do regularnych badań profilaktycznych. Ten fakt stał się inspiracją do powołania ogólnopolskiego programu MAM HAKA NA RAKA, którego kluczowym założeniem jest przygotowanie młodych ludzi do podejmowania aktywności prozdrowotnych wśród najbliższych. 

Honorowy Patronat na programem objęli: Minister Zdrowia, Minister Edukacji, Rzecznik Praw Dziecka oraz Rada Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych.